Szakképzés

Amint az már ismert, a szakemberek képzése a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közoktatási hatásköréből átkerült az ITM Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársághoz.

A szakképzés tartalmában és módszertanában is átalakul, alkalmazkodva a mai magyar és nemzetközi termelési viszonyokhoz és piaci versenyhez.

Több információ-->

 

Örömmel tudatjuk, hogy 2020 tanévvel kezdődően elindul a csomagolószer gyártó szakma középfokú oktatása:

Ágazati besorolás:             VI. (Vegyipar).

Alap-szakképesítés:           papírgyártó, feldolgozó és csomagolószergyártó.

Szakirányú elágazás:         Papírgyártó és feldolgozó szak,

                                                            Csomagolószergyártó szak.

Képzési szint:                     34. Végzettség: szakmunkás. Képzési idő:  3 év.

Képzési szint:                     54. Végzettség: technikus. Képzési idő:       5 év.

Intézmény

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Iskola és Gyakorlati Oktatási Bázis

OM azonosító: 203034

http://mailto:iskola@lorantffy.hu/

2020 tanévben csak felnőttképzés keretében, 2021 kezdődő tanévvel nappali középiskolás tagozaton is.

Fontosabb felsőoktatási lehetőségek

Óbudai Egyetem Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézete szak: Csomagolástechnológus szakmérnök. Elsősorban

design és formatervezés.

BME Gépészmérnöki kar (Polimertechnika tanszék) gépészet.

Corvinus Egyetem: élelmiszerkémikus.

A csomagolószer gyártó szakmáról

Ma pl. az élelmiszerek eltarthatóságának növekedése, de a termékek nagy távolságra való szállítása miatti termékvédelem, valamint a reklám és az információ átadási kötelezettség stb. okán is, a termékek szinte száz százaléka becsomagolva kerül piacra.

Ebből következik, hogy a csomagolóanyagok előállítójára a környezeti hatások, a kioldódási, migrációs, minőségi stb. nemzetközi szabványok, az EU harmonizált Termékfelelősségi-, valamint a Fogyasztóvédelmi Törvény által, egyre nagyobb felelősség hárul. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300010.TV és http://panaszrendezes.hu/a-2018-januar-1-tol-hatalyos-fogyasztovedelmi-torveny/

Az a tény, hogy minden termék a neki megfelelő egyedi csomagolást igényel, de figyelemmel kell lenni a fogyasztási kultúrára, a környezeti terhelésre, esztétikára, valamint a felhasználó műszaki-technológiai lehetőségére is, nem nélkülözheti a szakmai kreativitást és a jó ízlést sem.

A csomagolószer gyártó szakmát eddig a nyomdaipar uralta. Ugyanakkor a nyomdaipari szakma teljesen más szemlélettel, általában más anyagokkal és kiegészítő technológiákkal (pl. íves termékfeldolgozás, kiadványszerkesztés, kötészet stb.) rendelkezik.

A nyomdász képzés ma nem tartalmazza azokat a tananyagokat, aminek elsajátítása olyan kompetenciákat eredményez, ami alkalmassá tenné az iskolából kikerülő szakembert, az említett csomagolószergyártói felelősségek felvállalására. Ezen a tényen az sem változtat, hogy a csomagolóanyag és eszközgyártásnak is egyik részművelete (de nem feltétele) a nyomtatás.

Éppen ezért szakmánkat nem csak a munkaerőhiány, hanem még inkább a képzett szakember hiány is sújtja! Ezen csak részben segít az, hogy felsőoktatási szinten csomagolástechnológiára is lehet szakosodni.

Nagyeredménynek tartom -annak ellenére, hogy az Államtitkárság jelentősen csökkentette a szakmaszámot (573-ról 171-re)-, mégis sikerült ezt a szép és modern új szakma középfokú képzését útjára indítani.

Sajnos az örömbe kevés üröm is vegyül, de az idő majd ezt is megoldja. Én úgy képzeltem el ezt a szakmát, hogy minden csomagolóanyag és eszközgyártó szakterületet felölel, hiszen a legfontosabb a speciális szakmai szemlélet kialakítása és csak ez után következik a becsomagolandó termék igény felmérése, a csomagolás anyagszerkezetének és kialakításának tervezése, majd annak műszaki-technológiai kidolgozása.

Sajnos pillanatnyilag a csomagolószer fogalom a jelen képzésben csak a hajlékonyfalú csomagolóanyag és eszköz szakterületét fedi le. A többit a szakmai intelligencia részeként lehet a képzés folyamán átadni.

A középfokon végzett szakemberek az alábbi képességekkel kell, hogy rendelkezzenek:

Technikus

Ismeri az általános és a szakmai intelligenciához tartozó területeket és

Képes:

 • felmérni a becsomagolandó termék igényeit és ez alapján képes javaslatot tenni a szükséges csomagolóanyagra, vagy csomagolóeszközre,
 • képes egy adott csomagológéphez adaptálni az igényelt csomagolóanyagot, vagy csomagolóeszközt és képes felismerni a futáshibákat, azok okait. Képes javaslatot tenni azok korrekciójára,
 • felismerni a különböző alap és segédanyagokat és ez által képes megállapítani egy adott többrétegű csomagolóanyag szerkezeti összetételét, az alkalmazott nyomtatási és összeállítási technológiát,
 • megtervezni egy adott csomagolóanyag / eszköz szerkezeti összetételét és az alkalmazandó technológiai műveleteket,
 • képes megtervezni és alkalmazni a résztechnológiai folyamatokat,
 • megállapítani, hogy az adott grafika alkalmas-e az adott nyomdatechnológián történő kinyomtatásra,
 • kiszámolni egy adott termékhez szükséges alap és segédanyagok mennyiségét,
 • színeket kikeverni alap és hozzá megfelelő kevert színekből,
 • az alapanyagok és késztermékek szükséges fizikai vizsgálatainak elvégzésére,
 • a késztermék minőségellenőrző vizsgálatinak elvégzésére és azok statisztikai elemzésére,
 • a résztechnológiák felelős üzemeltetésére és azok folyamat-optimalizálására,
 • Ismeri és alkalmazni tudja a LEAN módszert,
 • ellenőrizni a gyártás folyamata közben az előírt technológia betartását és képes a hibák okainak felismerésére,
 • szakszerű információt szolgáltatni a gyártott termékről és képes az alap, félkész és késztermék elszámolására,
 • technológiai koordinátorként részt venni a különféle gyártási folyamatok előkészítésében,
 • kapcsolatot tartani a fogyasztókkal, vagy a fogyasztói kapcsolatok felelőseivel,
 • egy termékre árkalkulációt készíteni,
 • gondoskodni az Integrált Irányítási Rendszer érvényre juttatásáról,
 • irányítani a karbantartás és a gépápolás műveleteit,
 • az alap, segédanyagok és késztermékek értékmegőrző tárolására és azok szükségszerinti kondicionálására,
 • képes a megfelelő munkakörnyezet kialakítására a szükséges BMTH szabályzatnak megfelelően, az emissziós értékek figyelésére és szabályozására,
 • az alapvető egészségügy feladatok ellátására,
 • a hulladékgazdálkodás és környezetvédelem szervezési feladatainak elvégzésére, a veszélyes hulladékok kezelésére és nyilvántartására,
 • Legalább középfokú IT ismeretekkel rendelkezik,
 • Egy nyelvet középfokon ismer,

Szakmunkás

Ismeri az általános és szakmai intelligenciához tartozó területeket.

Képes:

 • tekercsből tekercsbe történő műveletek pályavezetési hibáinak felismerésére és azok javítására,
 • legalább egy (kiválasztott) technológiai műveletben gépmesterként dolgozni (pl. tömlő extrudálás, vagy flexonyomtatás, vagy merítőhengeres bevonás, bobinázás, vagy konfekcionálás stb.),
 • más technológiai sorokon második emberként dolgozni,
 • felismerni és kijavítani a résztechnológiai hibákat,
 • felismerni a különböző alap és segédanyagokat, valamint egy szerkezet összetevőit,
 • a színfelismerésre, azok beazonosítására és színek keverésére,
 • az adott technológiai folyamat minőségellenőrzésére,
 • egy választott műszaki területen a hibafelismerésre (gyengeáram és vezérléstechnika, erősáram, mechanika)
 • értékmegőrző tárolásra, árúforgalmi anyagelszámolásra,
 • hulladékgazdálkodási operatív feladatok ellátására,
 • ismeri a BMTH általános rendelkezéseit és képes az alapfokú eü. ellátásra,
 • alapfokú IT ismeretekkel rendelkezik,
 • egy nyelvet alapfokú készségszinten ismer,
 • harmadik év végére targoncavezetői vizsgát tesz.

 

Kérem, hogy lehetőségei szerint szakmai kapcsolatkörében és főleg a fiatalok irányába terjessze szakmánk szépségét és életpályába beilleszthető lehetőségeit.

hu_HUMagyar