Az Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter csatlakozott a Budapesti Területi Innovációs Platformhoz (TIP). A TIP-eket a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) hozta létre, mint olyan csomópontokat, amelyek új szemlélettel segítik elő az információáramlást, a tudástranszfert, az együttműködést és az országos és nemzetközi szakmai kapcsolatépítést.

A TIP egy térségi szerveződés, amely térben és időben egyszerre biztosít lehetőséget a közvetlen innovációs szakpolitikai irányok megismerése mellett a helyi- és nemzetközi innovációs ökoszisztéma szereplőivel való együttműködések kialakítására, erősítésére és új szakmai alapok létrehozására, hozzájárulva ezzel a magyar gazdaság versenyképes és fenntartható tudásgazdasággá alakításához.

Klaszterünk elkötelezett az innovációs ökoszisztéma szereplőivel való folyamatos együttműködésre, tapasztalatcserére, hogy ezzel is hozzájárjunk fő célunk, a fenntartható gazdaság fejlesztéséhez.