Az Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter, tíz másik szervezettel konzorciumban sikeresen pályázott a BioCompack-CE nevezetű projekttel az Interreg-Central Europe program keretein belül. A vezető partner a szlovén National Institute of Chemistry, a projektpartnerek pedig hat különböző országból csatlakoztak (Lengyelország, Horvátország, Szlovákia, Olaszország, Szlovénia, Magyarország). Az 1.95 millió eurós összköltségvetés, 36 havi (2017.05.01.-2020.04.30.) támogatott tevékenységet tesz lehetővé. Az Interreg Central Europe program négy fő pályázati kategóriája közül az „Innovation and Knowledge Development” témához kapcsolódik.

A fő cél a papír-és műanyag csomagolások területén a kutatásfejlesztési intézmények és a vállalatok közötti erősebb kapcsolatok biztosítására irányul annak érdekében, hogy hitelesített biológiailag lebomló anyagokat vezessenek be a papír- és kartoncsomagolás területén. Ez innovatív ágazatokon átívelő megközelítést, valamint a klaszterek, ágazati szervezetek és érdekelt felek bevonását irányozza elő, ami lehetővé teszi a regionális gazdasági szakosodásokra való összpontosítást és a technológiatranszfer felgyorsítását.

Stratégiák és akciótervek

Integrált, ágazatokon átívelő üzleti támogatási szolgáltatások fejlesztése a papír- és műanyag csomagolások értékláncában szereplő vállalatok számára. A projektpartnerek egy olyan eszközrendszert fejlesztenek ki, beépítve azt az üzleti támogatási szolgáltatásokba, amely figyelembe veszi a vonatkozó jogi és gazdasági környezetet, valamint a kutatás-fejlesztésben rejlő kihívásokat és az új papír-bioműanyag csomagolási megoldásokat.

Hosszabb ideig fenntarthatóvá tenni a kutatásfejlesztési intézmények és vállalatok közötti kapcsolatokat egy Transnational Biocomposite Packaging Center (TBPC) létrehozása által, regionális innovációs rendszerrel összekapcsolva. A partnerek egy kétéves akciótervet állítanak össze, mely magába foglalja a partneri szabályokat és kötelezettségeket, pénzügyi kötelezettségeket és főbb tevékenységeket. A TBPC üzleti modell a projekt első szakaszában végzett alapos elemzések eredményeire támaszkodva kerül kialakításra.

Változtatási folyamatok elterjesztése az érintettek szélesebb körében, valamint ösztönzésük az innovatív akciók megvalósítására a papír-bioműanyag csomagolási megoldások területén.

A számok tükrében: Interreg-Central Europe BioCompack-CE projekt.

Negyedik alkalommal találkoznak a projektben résztvevő Partnerek

2018. áprilisában kerül megrendezésre a projekt soron következő – negyedik – partnertalálkozója, ezúttal Splitben. A projektben több work package került meghatározásra, így a partnertalálkozó legfontosabb célja ezen work packagek teljesítési stratégiájának, valamint megvalósításához szükséges operatív részfeladatok definiálása. Annak a workpackage-nek, melynek felelőse a DBH Project Management (Omnipack klaszter hivatalos klasztermenedzsment szervezte), legfőbb tartalma 3 pilot action megvalósítása országonként, amely így összesen 18 pilot action-t tesz ki.

 

Tudj meg többet a projektben résztvevőkről, illetve magáról a projektről:

Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter

DBH Project Management Kft.

Budapest, Magyarország

+36 30 475 9638

www.interreg-central.eu